Mylund

70 år

William Larsen

William Larsen

William Larsen, gårdejer, Koldbrovej 210, Koldbro, fylder mandag 70 år. Efter en god og alsidig landbrugsuddannelse begyndte William Larsen som selvstændig landmand i 1961 og købte gården Nørre Rævdal i Gærum. Samtidig blev han gift med Edith, der er fra Ås Mølle. De boede i Nørre Rævdal indtil 1972, da de overtog slægtsgården Huult efter Williams forældre. De beholdt Rævdal, som de drev videre med bestyrer. Huult har altid været et veldrevet landbrug, men den blev på mange måder udvidet med tilkøb af jord, og der blev bygget flere nye stalde, så det var et veldrevet landbrug, de afstod til sønnen Søren i 2001. Edith og William bor i dag i Nedergaard i Koldbro. Huult har i mange år været en god og lærerig plads for mange unge landmænd. William Larsen har i mange år været med i menighedsrådet i Mylund og flere år som formand. Han er med i en Y’s Mens klub i Frederikshavn. William Larsen har en meget alsidig viden. Parret har været gode til at tilrettelægge arbejdet, så der er blevet tid til andre aktiviteter. De har brugt megen fritid i sommerhuset i Tversted, og så har de rejst meget både korte og længere ture med forskellige rejsemål. De har tre sønner og syv børnebørn.