Smalby

70 år

Else Sloth Karlsen, Solparken 6, Hou, fylder torsdag 70 år.

Else Sloth

Else Sloth

Else er yngste barn i en søskendeflok på fem, der er født og opvokset på Mikkelmark ved Hou. Else er uddannet i Hou Brugs, og bortset fra en kort afstikker til Aså Brugs har hun været en nøglemedarbejder i Hou Brugs i hele sit arbejdsliv. I Brugsen var hendes overblik, energi og hjælpsomhed værdsat både blandt turister og fastboende. Else blev i 1961 gift med Henning, og parret har netop fejret guldbryllup. Parret overtog Hennings fødehjem Hedegaard i Smalby, som de drev indtil 2002, hvor gården blev solgt. Siden har Else og Henning boet i det parcelhus, de byggede på Solparken i Hou. Gennem årene har Else haft forskellige tillidsposter i foreninger og bestyrelser. Else var i en lang periode kasserer i menighedsrådet ved Melholt Kirke og med i bestyrelsen for Hou Gymnastik og Idrætsforening. Else har været aktiv gymnast siden barndommen, og i mange år ledede hun forskellige gymnastikhold. Selv om Else for en del år siden fik indopereret pacemaker, er hun stadig meget aktiv. Hun går blandt andet til zumba, og derudover har hun været blandt ildsjælene bag etableringen af petanque og kroket i Hou. Cykelture og kortspil med venner står også tit på programmet. Else besidder store poetiske evner, hun er en ivrig og dygtig forfatter til lejlighedssange, og hun har i mange år været en aktiv del af de lokale revyer - både som tekstforfatter, instruktør og sufflør. De senere år har Else og Henning også fået tid til at rejse, mest busture i Danmark, men også ture til Tyskland og Norge er det blevet til. Else er meget hjælpsom og omsorgsfuld både i forhold til den store vennekreds og i familien, hvor de ældste familiemedlemmer nyder godt af, at Else altid er parat med en hjælpende hånd. Allermest nyder børnene Hanne og Peter og deres familier godt af Elses gæstfrihed og hjælpsomhed. Hos Else og Henning har specielt de fem børnebørn en særlig status, og begge parter nyder samværet rigtig meget. Dagen fejres med familie og venner.