Reklamebranchen

70 år

Leif Andersen-Farmer, Katholm 4, Grenaa, fylder søndag 70 år.

Leif Andersen-Farmer.

Leif Andersen-Farmer.

Leif Andersen-Farmer er uddannet grafiker i Aksel Schølins Bogtrykkeri i Aalborg. Hjemkomsten efter to år som sergent i militærpolitiet var ingen succes. Han røg uklar med fagforeningens "kommunistrøde" sympatier og forlod den. Det næsten umuliggjorde videre ansættelse i den grafiske branche. Men ikke hos Lockeys Reklamebureau, der tilbød at oplære den frafaldne i salg, design, tekstning og markedsføring ud fra hans grafiske grundplatform. Det blev trinbrættet ind til reklamebranchen. Pedershaab Maskinfabrik i Brønderslev fristede i 1966 med en stilling som reklame- og pr-chef. En merkonombaggrund blev hæftet på, og Leif opbyggede salgsudstillinger i samtlige østlande i den kolde krigs tid og fik en god indsigt i disse landes forhold. I årene 1973-80 var han chef i Landsbladets reklameafdeling. Han købte et fly og fløj på kryds og tværs til møder over hele landet. Fra begyndelsen af 1980'erne drev han bureauet Farmer, der senere indgik som del af hans navn. Siden1995 drev han og hustruen Lisbeth bureauet Andersen-Farmer Kommunikation fra Aa Mølle ved Mariager Fjord. De nordjyske skytsengle, optiker Louis Nielsens markedsføring og Citroën Danmarks Van-kampagner kom fra bureauet ved fjorden, der blev et af de mest prisvindende inden for direct marketing i Danmark. Fra en start med fire medarbejdere drev de firmaet op til ca. 15 ansatte, da bureauet blev solgt i 2006. Året efter åbnede parret Aa Mølle, Hotel Mariagerfjord, som hotel- og selskabslokaler, som fik en solid succes med basis i hustruens romantiske bryllupskoncept. Hendes sklerose satte en brat stopper for videre ekspansion, og stedet blev solgt i efteråret 2009. I dag er adressen Katholm 4 ved Grenaa. Men man bør nok vare sig for helt at udelukke nye initiativer. Leif Andersen-Farmer holder stadig tekstpennen varm for nogle få fra bureautiden og gik ind som afløser for René Gnam som keynote-speaker på den første direct-marketing konference nogensinde i Budapest i oktober 2009. Fødselsdagen fejres i Frankrig.