70 år

¤Dieter Paul Küssner, højskoleforstander, Jaruplund Højskole, Handewitt, fylder i dag 70 år. Dieter Küssner har siden 2003 været formand for Sydslesvigsk Forening, mindretallets kulturelle hovedorganisation. Küssner, der er uddannet lærer, har siden 1994 været forstander på Jaruplund Højskole i Sydslesvig.