Brovst

70 år

Karlo Kjær, Bøgevej 10, Brovst, fylder tirsdag 70 år.