70 år

Olav Pedersen

Olav Pedersen

¤Olav Pedersen, fhv. organist, Kirkevej 6, Gullev, Bjerringbro, fylder søndag 70 år. Olav Pedersen er født i Tjele. Han tog organisteksamen fra Det Jydske Musikkonservatorium i 1969, som elev af Georg Fjelrad. Sit første organistembede havde han ved Ørum Sønderlyng Kirke 1960-64, derefter ved Johanneskirken, Vorup Kirke, Randers, 1964-71, hvorefter han flyttede til Bjerringbro Kirke og havde sit hovedvirke der 1971-2006.