EMNER

70 år

Ejnar Olsen

Ejnar Olsen

¤Ejnar Olsen, Tjørne Allé 5, Støvring, fylder i dag 70 år. Han er født og opvokset på Borup Nørgård ved Gravlev, hvor han efter endt skolegang var beskæftiget ved landbruget. Han kom efter endt skoletid til en gård i Oplev, hvor han var et halvt år. Herefter var han på ungdomsskole i Beder, hvorefter han igen var beskæftiget ved landbruget, hovedsagelig med køer. I vinteren 1964-65 tog han på Sydsjællands Landbrugsskole ved Vordingborg, og herefter arbejdede han som fodermester flere steder bl.a. ved Århus og i Volsted ved Støvring. I 1968 startede han igen på landbrugsskole ved Vejlby Risskov, hvor han uddannede sig til tekniker. Herefter var han ansat på Dansk Landbrug på Axelborg, hvor han var beskæftiget med at scanne grise. Han tog rundt i landet og havde hovedsagelig Sønderjylland, Fyn og Bornholm som sit arbejdsområde. I 1973 overtog han sit fødehjem i Gravlev, som hans far havde indrettet til grise. Her arbejdede han, indtil han stoppede som aktiv landmand i 2001. I hele sit voksenliv har Ejnar Olsen deltaget aktivt i foreninger. Først som medlem af Venstres Ungdom, senere i Venstre i Gravlev. Endvidere var han en del år i repræsentantskabet ved DLG i Sørup. Efter han igen flyttede til Gravlev, har han været aktiv folkedanser, både i Gravlev og Støvring Folkedanserforening og senere kom han til Rebild, hvor han har danset i Rebildkvadrillen først med Jette og siden 1991 med Jonna. Endvidere har han været med i bestyrelsen for Rebild Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseum i 25 år – de sidste 15 som formand. Dette arbejde stoppede han med for to år siden. Sammen med hustruen Ane-Line danser han moderne dans på 11. år i Hadsund. Desuden cykler han Støvring tynd for at hjælpe mange med at fange muldvarpe, eller han henter børnebørn i børnehaven, når der er behov for dette. Fødselsdagen fejres i hjemmet med børn, børnebørn og nærmeste familie.