70 år

¤Ivan Sandborg Weinreich, orlogskaptajn, Bjerkebakken 75 D, Oslo, fylder lørdag 70 år. Ivan Weinreich er fra Sebbersund og blev efter endt skolegang i Nibe indkaldt til Søværnet i 1955. Efter gennemgang af Søværnets Officersskole blev han udnævnt til søløjtnant af 1. grad i 1964. Herefter fulgte tjeneste på kongeskibet Dannebrog, ved NATOs Nordkommando, på fregatten Peder Stram og ved Forsvarskommandoen i Vedbæk. Ivan Weinreich er videreuddannet ved universiteter i USA og England samt ved Forsvarsakademiet. Han har endvidere været fast dansk repræsentant i flere NATO-komiteer. Efter sin pensionering i 1998 har han været ansat ved Adoptionsforum i Oslo.