Binderup

70 år

¤Anni Sørensen, Højlyngen 7, Hverrestrup, Aalestrup, fylder i dag 70 år. Hun er landmandsdatter fra Haslev-egnen på Sjælland. Som ung blev hun i København uddannet barneplejerske og fik senere arbejde på et børnehjem i Narvik i Nordnorge. I en årrække var hun lærer på Midtsjællands Ungdomsskole. For 35 år siden forlod hun Sjælland, da hun blev gift med Kristian Sørensen og dermed blev landmandskone i Himmerland. Foruden arbejdet hjemme har hun været og er fortsat kirkesanger ved Kgs. Tisted og Binderup Kirker. Hun har tidligere været i Simested Menighedsråd og var i den forbindelse kasserer i 16 år. Hun har endvidere været med til at starte Kirkens Korshærs genbrug i Nørager, hvilket hun fortsat aktivt tager del i. Den sparsomme fritid bruger Anni Sørensen gerne til korsang eller knipling eller et smut til København for at besøge barnebarnet. Sammen med Kristian har hun børnene Anne Birgit og Hans Jørgen, der er henholdsvis psykolog og ingeniør.