70 år

¤Christian Skovlund Jensen, Gl. Viborgvej 78, Hjeds, Suldrup, fylder lørdag 70 år. Han kom efter konfirmationen i 1953 ud at tjene som karl og senere som fodermester ved landbrug. Han var på Asmildkloster Landbrugsskole i vinteren 1961-62 og blev derefter forpagter på et landbrug i "Sekshøj-skoven". Han arbejdede også i skoven for derved at tjene penge til at købe egen besætning og maskiner. I 1963 blev han gift med Karen, og de har fire piger og otte børnebørn. I 1965 købte Christian Skovlund Jensen Damgården i Hjeds, hvor han og Karen stadig bor. Damgården var på det tidspunkt helt uden besætning, maskiner, avl, vandværk, kraft og elektrisk lys. Han arbejdede hårdt med driften af gården, og i 1987 fik han af foreningen for Jyske Landboforeninger en velfortjent sølvmedalje for landbrugflid. Han opkøbte flere gange jord, så der nu er 50 ha. Helt frem til 2003 havde han malkekøer, og siden er han gået over til kødkvæg. I dag har han ca. 70 styk kødkvæg, som han nyder at gå og passe. I fritiden nyder Christian Skovlund Jensen naturen. Her aften går han en lang aftentur, og han cykler også mange ture. I 2008 er det blevet til mere end 1300 kilometer. Han har også plantet en del læbælter og lidt skov, og det skal også passes og plejes. Christian Skovlund Jensen har altid været meget glad for at danse, og han nyder at tage til seniordans - helst flere gange om måneden.