70 år

¤Niels Agergaard, forskningschef, dr. med. vet., Niels Bødkersvej 5, Hvornum, Hobro, fylder torsdag 70 år.

Niels Agergaard

Niels Agergaard

Niels Agergaard var fra 1997 og indtil sin pensionering 1. april 2005 ansat som forskningschef ved Forskningscenter Foulum, afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd på Danmarks Jordbrugs Forskning. Han er født i Knardrup og uddannet dyrlæge i 1967 fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. I 1971 blev han lic. med. vet. fra landbohøjskolen og i 1979 dr. med. vet. Siden 1969 har han været beskæftiget ved forskning og undervisning. Forskningsdelen har ligget inden for områderne enzymologi, endokrinologi og ernærings-fysiologi. Undervisningsdelen har omfattet forelæsninger i udvalgte afsnit af biokemi og fysiologi for veterinærstuderende samt vækstfysiologi og vækstregulering for agronomstuderende. Inden Niels Agergaard blev forskningschef, var han forsøgsleder ved Statens Husdyr brugsforsøgs afdeling for dyrefysiologi og biokemi. Inden da var han tilknyttet landbohøjskolen som forsker og underviser. Forskningen inde for veterinærfysiologi og produktionsfysiologi har medført en række tillidsposter, ligesom Niels Agergaard har beskrevet sit arbejde i en række faglige publikationer. Han har desuden været adjungeret professor ved Institut for Anatomi og Fysiologi på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, formand for censorkorpset for veterinærvidenskab og medlem af gruppen for kemi- og biovidenskab i Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Niels Agergaard er gift med sygeplejerske Birgit Ingelise Mogensen, og de har datteren Mette og sønnerne Søren og Peter.