70 år

Orla Carl Kops, oberst og museumsleder, Skovbrynet 4, Hasseris, Aalborg, fylder fredag 70 år.

Orla Kops

Orla Kops

Orla Kops er opvokset i Aalborg, hvor han begyndte sin militære karriere umiddelbart efter studentereksamen fra Aalborg Katedralskole i 1960. Han aftjente værnepligt ved Feltherrens Fodregiment for derefter at gå på Hærens Officersskole 1961-64. Efter indledende tjeneste ved Prinsens Livregiment i Viborg har han gjort stabstjeneste i Hærstaben i flere omgange, været bataljonschef ved Prinsens Livregiment, chef for Operations- og Planlægningssektionen ved korpshovedkvarteret i Rendsburg og chef for 1. Jyske Brigade. I 1990 vendte han tilbage til Rendsburg som stabschef ved korpshovedkvarteret efterfulgt af tjeneste som stabschef ved Hærens Operative Kommando i Karup. Han afsluttede de sidste fem års tjeneste i forsvaret ved udgangen af 2000 som chef for Dronningens Livregiment og Region I samt som garnisonskommandant i Aalborg. Efter sin pensionering har Orla Kops været meget engageret i etableringen af Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, som kunne åbne i juni 2002. Han har siden åbningen været museets leder, og sammen med en stor gruppe af frivillige har han været med til at udvikle og udbygge museet til at blive en af Aalborgs kendte og velbesøgte attraktioner. Orla Kops er gift med Gurli Kops og bor i sit fødehjem i Hasseris. Hans fritidsinteresser er jagt, lystfiskeri og tennis. Han har to voksne børn, som begge arbejder med shipping ved A.P. Møller Mærsk i København.