USA

70 år

Birgit Flemming Larsen

Birgit Flemming Larsen

¤Birgit Flemming Larsen, Klostermarken 13, Aalborg, fylder tirsdag 70 år. Birgit Flemming Larsen var ansat på Det Danske Udvandrerarkiv 1987-2003 som arkivsekretær, fra 2000 med ansvar for den daglige ledelse. I hvert af de følgende tre år havde hun længere studieophold på The Danish Archives and Library på Dana College i Blair, Nebraska. I 2007 bistod hun under et ophold i Hampton, Iowa, The Franklin County Historical Society med oversættelse og formidling af en samling breve fra det dansk indvandrermiljø. Siden 2006 er hun bestyrelsesmedlem af The Danish American Heritage Society i Ames, Iowa. Birgit Flemming Larsens kulturelle engagement har bl.a. givet sig udslag i medlemskab af bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum 1988-2009 og posten som formand for Kulturhistorisk Forening for Nordjylland siden 2000. Siden 2002 har hun været medlem af Soroptimisterne i Aalborg. Hendes slægtshistoriske interesse har resulteret i formandskabet for Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen 1988-92, for Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger 1993-96 og siden 2002 for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, i hvis bestyrelsen hun indtrådte i 1991. Birgit Flemming Larsen er desuden en skattet foredragsholder i de slægtshistoriske foreninger. Den sparsomme fritid bliver brugt på rejser, bridge, havepasning, de tre børn og de fem børnebørn.