Energiselskaber

70 år

Hans Linde Sørensen

Hans Linde Sørensen

¤Hans Marius Linde Sørensen, teknikumingeniør og MBA, Stationsmestervej 64 1. th., Aalborg, fylder i dag 70 år. Hans Linde Sørensen er født i Rønninge på Fyn. Efter folkeskolen kom han på Giersings Realskole i Odense. Efter skole kom han i lære som klejnsmed i Århus og fik sit svendebrev og adgangseksamen til teknikum i maj 1961. Efter et år på Århus Elektroteknikum og to år på Odense Maskinteknikum blev han i oktober 1964 færdig som maskiningeniør. Efter nogle år som fjernvarmeingeniør ved E. Rasmussen i Fredericia og nogle år i Schweiz som projekterende på fabriksvarmeanlæg vendte han tilbage til Fredericia, og efter en kort periode ved Ludvigsen og Hermann med prefabrikering af raffinaderiet i Steningssund blev han ansat som rådgivende ingeniør i fa. Brix Pedersen og Kamp Jørgensen, Hjørring. Herfra gik det videre til Jysk Murer og Entreprenørforretning i Frederikshavn som sagsingeniør, til tilsynsførende ingeniør på opførelsen af Kommunekemi i Nyborg, til Christiani og Nielsen, Norsk Aktieselskab som Field Engineer og videre til kernekraftværk Ringhals som ingeniør på Field Modifications. Efter en tid som tilsynsførende ingeniør i Østtyskland og Polen med stålkonstruktioner og komponenter til afsvovlingsanlæg til kraftværker i Danmark og projektingeniør på opførelsen af et kraftvarmeværk i Grønland kom Hans Linde Sørensen tilbage til Danmark som rådgivende ingeniør med vvs-, ventilations-, og CTS anlæg. Han har også været en flittig gæst på handelsskolen i Aalborg, hvorfra han har en eksamen som merkonom i organisation, tillægsfag i personaleudvikling og markedsføring, og han har desuden i syv-otte år med stor interesse deltaget i ”Livslang uddannelse” på Aalborg Universitet. Hans Linde Sørensen har dertil en mastergrad i international management, som han bestod i 2001. I foråret gik han ind i boligforeningsarbejde, fordi sociale forhold og administration altid har interesseret ham.