Aalborg

70 år

Hans Gullestrup

Hans Gullestrup

Hans Gullestrup, professor, lic. merc., Ottrupgård 2, Skørping, fylder søndag 70 år. Hans Gullestrup tiltrådte i 1976 et professorat i samfundsplanlægning ved Aalborg Universitet. 1982-85 var han institutbestyrer for Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved universitetet, 1989-92 dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og har sideløbende påtaget sig en stribe af opgaver inden for forskning og af samfundsmæssig karakter. Hans Gullestrup uddannede sig oprindelig inden for handel og supplerede med en eksamen som cand. merc. og lic. merc. og flere studieophold i udlandet. I 1972 tildeltes han en ph.d.-grad for en afhandling om økonomisk og social planlægning og modtog i den forbindelse C.F. Tietgens guldmedalje. Før og efter sin tiltræden ved Aalborg Universitet har han løst flere samfundsplanlægningsopgaver i lande som bl. a. Western Samoa, Indien, Kina og senest Ghana og New Zealand. Desuden havde han 1971-73 et forskningsophold i Grønland. Siden 1998 har Hans Gullestrup været medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, hvis formand han har været i nu to år. Han er medlem af Dansk Røde Kors’ internationale udvalg siden 1994 og af styrelsen samme sted siden 2000. Desuden af en række komitéer - danske som internationale - inden for samfundsforskning og planlægning. Også på det litterære plan er Hans Gullestrups virksomhed omfattende. Han har således - ene eller i et forskningsmæssigt samarbejde - beskrevet udviklingsproblemer i grønlandske bygder, samfundsproblemer og europæisk kultur. Hans Gullestrup har virket som censor ved flere universiteter og læreanstalter og været gæsteunderviser ved utallige universiteter over hele verden. Han har tillige modtaget flere priser for sit virke.