EMNER

70 år

Arne Kronborg

Arne Kronborg

Arne Kronborg, sognepræst, Møllehuset, Bøg-stedvej 176, Astrup, Hjørring, fylder onsdag 70 år. Arne Kronborg er født i Brønderslev, student fra Aalborg Katedralskole og teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1965. Som ung var han meget engageret i kristent studenterarbejde. I årene 1965-71 var han sognepræst i Aggersborg og Bejstrup, og fra 1971 til 2002 var han sognepræst i Hirtshals. Arne Kronborg har først og fremmest brugt sine kræfter på det almindelige præstearbejde i sognene. Præstens hyrdetjeneste for menigheden, som han kalder det. Altid til stede - i såvel glæder som sorger. Derudover har han holdt mange bibelforedrag i forskellige sammenhænge. I en lang årrække var Arne Kronborg tilknyttet arbejdet med bibellæsning efter ¿Bibelnøglen¿ - den internationale Scripture Union - og han har arbejdet som korrekturlæser, skribent og redaktør. Det er gennem årene blevet til utallige ferierejser i Norge og solo-vagabond-cykelture med telt og tegneudstyr i både Danmark og Norge. Som pensionist udfolder Arne Kronborg sig - foruden som afløser ved gudstjenester - som fortæller og munter visesanger i foreninger, på plejehjem i menighedshuse, dagcentret og forsamlingshuse, og han medbringer gerne sin guitar i kirkerne. Arne Kronborg er bortrejst på fødselsdagen.