Lokalpolitik

70 år

Søren P. Mortensen, tidligere lærer, tidligere borgmester, Guldstjernevej 18, V. Hjermitslev, fylder onsdag 70 år.

Søren P

Søren P

Han er fra V. Hjermitslev, hvor forældrene drev en gård. Han tog realeksamen i Aabybro, studentereksamen i Hjørring og lærereksamen i Skive. I 1967 kom han til V. Hjermitslev Skole, hvor han var lærer og souschef, og det var han frem til 2007, kun afbrudt af nogle få års fravær. I 1976 tog han eksamen som merkonom. Ved siden af lærerjobbet var han ungdomsskoleleder fra 1968 til 1972, og i perioden fra 1968 frem til 2007 var han leder af ungdomsklubben Hejleklubben i V. Hjermitslev. Det er ikke få unge, der er kommet i klubben, og de holdt meget af Søren P. Mortensen, der altid var parat til en snak, og altid sørgede for spændende aktiviteter for de unge. I 1978 blev han valgt til Pandrup Byråd, og han var medlem frem til kommunesammenlægningen i 2006, valgt for Socialdemokraterne. Fra 1994 til 1998 var han borgmester i Pandrup Kommune. Fra 1982 til 1993 var han medlem af socialudvalget i Pandrup Kommune, og de sidste fire år formand. Fra 1978 til 2006 var han medlem af kommunens økonomiudvalg. Han var fra 1998 til 2001 formand for børne- og kulturudvalget. I 2005 blev han valgt til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, hvor han var valgt som nummer fire. Han var medlem til 2009. Han har i denne periode været medlem af økonomiudvalget samt næstformand i udvalget for teknik og miljø. Fra 1994 til 2000 var han medlem af Den Sociale Ankestyrelse. I perioden 1994-2006 var han medlem af erhvervsrådet/forrretningsudvalget. Det er ikke få tillidsposter han har haft gennem årene. I perioder i 1970'erne var han formand for fritidskommissionen, formand for fælleslærerrådet i Pandrup Kommune, lærerrådsformand på V. Hjermitslev Skole og medlem af bestyrelsen og næstformand i Danmarks Lærer Forening. Han har også været formand for ungdomsskolebestyrelsen, formand for Hjemmeværnets Distriktsudvalg Vendsyssel. Han var fra 1991 til 1993 formand for skolepsykologbestyrelsen i Brovst, Fjerritslev, Løkken-Vrå, Pandrup og Aabybro. I 1995 kom han i bestyrelsen for Hvetbo Herreds Sparekasse, udpeget af økonomiministeren. I 2000 blev han formand for Sparekassen Hvetbo. I 1997 blev Søren P. Mortensen tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn. I 2011 blev han ridder af Dannebrogsordenen. Søren P. Mortensen er gift med Lissy H. Mortensen. De har børnene Jens, der er cand. oecon., Lise, der er lærer samt Kristian, der er læge.