Biblioteker

70 år

Søren Bragh Frederiksen fylder 70 år lørdag

Søren Bragh Frederiksen fylder 70 år lørdag

Søren Bragh Frederiksen, Udsigten 26, Hobro, fylder lørdag 70 år. Søren Frederiksen er født i Veddum, og efter at have afsluttet sin skolegang i Hadsund i 1956 blev han ansat som elev hos toldvæsenet med tjenestested på Sæby Toldkammer. Derefter var han i et par år i Aalborg og på toldskolen i København, før han i 1959 blev ansat som toldmedhjælper på Hobro Toldkammer. I 1961 fulgte udnævnelsen til assistent, og som sådan arbejdede Søren Frederiksen frem til 1968, da toldvæsenet i forbindelse med momsens indførelse som den første af etaterne gennemgik en omfattende strukturændring. De små toldkamre, bl.a. det i Hobro blev nedlagt, og Søren Frederiksen blev overflyttet til Randers Toldkammer. I 1970 blev han ansat som fuldmægtig ved Hobro Kommune, og her arbejdede han i arbejdsgiverkontrollen og inkassoafdelingen, indtil han gik på efterløn for en halv snes år siden. Søren Frederiksen har dog ikke helt kvittet det aktive arbejdsliv. Han har deltidsjob på Hobro Bibliotek, hvor han kører med bogbussen. Søren Frederiksen har i alle årene i Hobro været særdeles aktiv specielt i foreninger med historiske relationer. I årene fra 1972 til 1993 var han formand for Hobro Museumsforening, og det var således under hans formandskab, at museumssamarbejdet omkring Sydhimmerlands Museum mellem Hobro, Nørager og Arden kommuner blev etableret. Søren Frederiksen var i sin tid også idemand til rekonstruktionen af vikingehuset på Fyrkat. I det hele taget har det historiske hans store interesse, og han har været foregangsmand for fredning af bevaringsværdige bygninger som Bie's Bryggeri i Hobro og Hobro Politistation. Interessen for bymiljøet dyrker han i dag gennem foreningen By og Land, hvor han sidder i bestyrelsen. Søren Frederiksen er også meget vininteresseret og er formand for Hobro Vinklub. Han er medlem af Fyrkatlauget, og hvert år bruger han sammen med sin hustru, Jytte Frederiksen, massevis af timer egnsspillet på Fyrkat. Her har Søren Frederiksen også været aktiv i flere forestillinger.