Gandrup

70 år

Svend Larsen

Svend Larsen

¤Svend Larsen, Vesterbrogade 9-3-51, Nørresundby, fylder lørdag 70 år. Svend Larsen er født i Mosen ved Præstbro og arbejdede i sine unge år ved landbruget, afbrudt af et ophold på Stidsholt Efterskole. I 1961 tog han en vinter på Ry Højskole, hvor han mødte sin senere hustru, Ane Kirstine, og de blev gift i 1964. I 1966 blev Svend Larsen omsorgselev i det, der dengang hed Statens Åndssvareforsorgs institution i Hammer Bakker, Vodskov, og her fik han sin livsgerning og hele sit arbejdsliv - som omsorgsassistent og senere som leder både i Hammer Bakker og på et bofællesskab i Hals. Et langt og indholdsrigt arbejdsliv, som har givet mange fantastiske oplevelser. Svend Larsen og hans hustru bosatte sig med deres fire piger i et gammelt færgehus på Skiveren ved Gandrup, tæt på Limfjorden, og her levede han i 30 år det liv, han elskede allermest, sammen med familien og i tæt kontakt med naturen, ikke mindst Limfjorden, hvor han kunne dyrke sine fritidsinteresser - fjordsejlads og fiskeri. Da arbejdslivet ophørte, valgte familien at rykke teltpælene op og købte hus på Åvej i Lindholm med have ned til Lindholm Å med bådebro og dermed mulighed for at fortsætte med at dyrke sejlads og fiskeri. I 2007 blev huset ved Lindholm Å solgt til en datter og svigersøn, og Ane Kirstine og Svend Larsen flyttede til en lejlighed i centrum af Nørresundby med udsigt til Limfjorden. Samtidig købte de en kolonihave i Voerbjerglund tæt ved Lindholm Å, og her trives Svend Larsen i samvær med hele familien. Der er også nu blevet mere tid til rejser, cykelferie og oplevelser i både ind- og udland sammen med hustru og familie, ligesom der er blevet mere tid til at dyrke den livslange interesse for jagt sammen med gode jagtkammerater. Svend Larsen fejrer fødselsdagen på en ferierejse til Tenerife sammen med sin hustru, børn, svigerbørn og børnebørn.