70 år

Erik Thayssen

Erik Thayssen

¤Erik Thayssen, Havnegyden 4, Mariager, fyldte fredag 70 år. På grund af en beklagelig fejl kom omtalen ikke med i avisen i går. Erik Thayssen er født i Hjørring og voksede op i København, Gentofte og Kalundborg, hvorfra han blev student i 1960 som søn af overlæge V. E. Thayssen og hustru, som var uddannet sygeplejerske. Erik Thayssen gik i sin fars fodspor og blev cand.med. fra Københavns Universitet i 1968. Under studierne aftjente han sin værnepligt og gjorde militærtjeneste som læge i søværnet som løjtnant på Fregatten Herluf Trolle. Efter nogle år som reservelæge i bl.a. Holbæk og Odense blev Erik Thayssen i 1974 praktiserende læge i Fårup mellem Randers og Hobro som kompagnon med daværende læge Jørgen Åquist. Da sidstnævnte gik på pension, opførte han på Butikstorvet i Fårup et nyt lægehus, som med tiden blev udvidet fra to til tre læger. Gennem årene dannede lægehuset ramme om et travlt og aktivt liv, hvor Erik Thayssen bl. a var med til at uddanne medicinstuderende og yngre læger, dels som en del af lægestudiet, dels med henblik på kommende praktiserende læger inden for specialet almen medicin. I 2003 solgte han sin praksisdel og tog til Tassiilaq i Østgrønland som distriktslæge i knap et år, inden han gik på pension. Erik Thayssen er et udpræget frilufts- og naturmenneske og har siden barne- og ungdomsårene bl. a spillet tennis, været spejder, dyrket skiløb og sejlet jolle. Tennisketsjeren er nu skiftet ud med golfkøllen, men jollesejladsen er stadig på programmet, både på fjorden og ved sommerhuset på Mols. Han er medstifter af Meginjollelauget på Mariager Fjord og med i bestyrelsen. Derudover interesserer han sig for musik, har genoptaget violinspillet fra de yngre år og spiller i Hobro Kammerorkester og en lokal kammermusikgruppe. I en årrække har han også været korsanger. Erik Thayssen flyttede i 1993 til Mariager sammen med sin kone Anne, som er forhenværende sygeplejerske og født i byen. Erik og Anne har tre børn, som alle er gift og bosiddende lidt nord for Aarhus, og de har seks børnebørn. Fødselsdagen fejres privat i Mariager med familie og venner i weekenden.