EMNER

70 år

¤Poul Erik Eriksen, Magisterparken 16, st.tv., Aalborg, fylder onsdag 70 år. Poul Erik Eriksen forlod for en del år siden arbejdsmarkedet på grund af svigtende helbred i forbindelse med to store hjerteoperationer. Siden 1956 har golfspillet været det halve af hans liv, indtil helbredet næsten har sat en stopper for det, så det ikke bliver til så meget spil på golfbanen mere, men små ture bliver det dog til sammen med hustruen. Derudover er Poul Erik Eriksen medlem af bestyrelsen i Aalborg-Nørresundby antenneforening (AN-TV), som han har stor interesse for. Han har været medlem af repræsentantskabet siden AN-TV blev overgivet fra Aalborg Kommune til en forbrugerejet forening i 1993. Poul Erik Eriksen sidder i informationsudvalget og laver bl.a. AN-TV's Infokanal, og sidder ligeledes i bestyrelsen for Lokal TV. Poul Erik Eriksen går meget op i sin datters og børnebørns ve og vel, og er en meget afholdt morfar, og har været gift med Inge i 42 år. Poul Erik Eriksen er hjemme på dagen og fejres med den nærmeste familie.