70 år

Bir­git Wanting

Bir­git Wanting

Birgit Wanting, Klarup, tidligere assisterende fagleder ved Danmarks Biblioteksskole, Aalborg, fylder søndag 70 år. Birgit Wanting har altid været dybt engageret i det børnebibliotekariske arbejde. Hendes viden, forskning, drømme og visioner har stor betydning for mange af de børnebibliotekarer, der arbejder i folkebibliotekerne i dag. Birgit Wanting har altid fokuseret på børnenes behov, og i karriereforløbet forstod hun at skabe og inspirere til udvikling af børnebiblioteker, der var i øjenhøjde med børnene. Kultur, børn og biblioteker var centrale størrelser i hendes undervisning, kursusvirksomhed og forskning. Birgit Wanting udviklede i respekt for forskellighed, under inddragelse af forskere fra et bredt felt (fag og nationaliteter) og i dialog med bibliotekspraksisen. Hun ledede og deltog i adskillige forskningsprojekter fra introduktion af musik, billeder og film på børnebiblioteket til formidling og læsning over til børnekulturdatabaser og deres udviklingsmuligheder. Samarbejdet med forskere i Skandinavien, Canada og USA medførte også, at Birgit Wanting publicerede adskillige rapporter og artikler om forskningsresultater, der fortløbende blev indsamlet hen over en 35-årig periode. Hendes indsats for udvikling af børnebiblioteksområdet, grund- og efteruddannelse af børnebibliotekarer, nationale strategier, international erfaringsudveksling samt forskning på børnekultur- og børnebiblioteksområdet er velkendt og anerkendt blandt forskere og bibliotekarer. I 1994 modtog Birgit Wanting således børnebibliotekarernes kulturpris for markering af børnebibliotekernes betydning som kulturinstitutioner og som talerør for børns egen kultur. Siden sin fratrædelse er hun fortsat som rådgiver og som aktiv debattør og forfatter inden for sit speciale ¿Børn og kultur¿ i tæt samarbejde med Bente Buchhave, og så sent som i 2006 var hun medforfatter på bogudgivelsen ¿Av, for sagomel¿ om børnelitteratur og børnekultur. Birgit Wanting har samtidig formået at være en engageret mor og mormor med overskud til dyrkning af læsningens og legens glæder.