Højene

70 år

Ka­ren Ing­vard­sen

Ka­ren Ing­vard­sen

¤Karen Ingvardsen, født Holmenlund Hansen, Vitskølklostervej 85C, Hjørring, fylder onsdag 70 år. Hun er født i Tversted som nummer fem ud af en søskendeflok på syv, og efter endt skolegang kom hun ud at tjene forskellige steder. I 1961 blev hun gift med Hans Ingvardsen. I de følgende år fik de tre døtre. Sammen med sin mand arbejdede Karen Ingvardsen inden for landbruget, men de flyttede i 1967 til Læsø, hvor de bestyrede Vesterø Sømandshjem gennem 21 år. I 1988 flyttede parret til Hjørring, hvor Karen Ingvardsen i en længere årrække bestyrede kantinen på Højene Skole, indtil hun i 1998 gik på efterløn. Karen Ingvardsen har mange interesser. En stor del af tiden bliver brugt på frivilligt arbejde i en af byens genbrugsbutikker, besøgstjeneste osv. Der er dog også altid tid til familien, ikke mindst børn, svigerbørn og de fem børnebørn. Hvor hun færdes, er Karen Ingvardsen kendt for sin store hjælpsomhed og sit rare og imødekommende væsen.