Agersted

70 år

Egon Djernæs

Egon Djernæs

¤ Egon Djernæs, Ilbro Byvej 64, Ilbro, fylder tirsdag 70 år. Egon Djernæs, der er født og opvokset i Agersted Bakker som den yngste af otte søskende, afsluttede sin skolegang med realeksamen fra Dronninglund Realskole. Efter at have aftjent værnepligten ved Dragonregimentet i Holstebro fik han en landbrugsuddannelse på Kærhave Landbrugsskole. Det var dog ikke kun landbrugsfaglig viden, han fik med sig derfra, for på skolen var der også en kvindelig elev, Lis fra Stevns, og de blev gift i 1961. Egon gik ind i entreprenørbranchen, hvor hydraulisk entreprenørmateriel på det tidspunkt ikke var nær færdigudviklet, og med sin til tider utraditionelle nytænkning var han i høj grad med til at præge udviklingen på dette område. Efter en del år skiftede han job og gjorde tjeneste som værkmester ved kriminalforsorgen. Egon Djernæs gik på efterløn for ti år siden og fik nu mere tid til at tilgodese sine fritidsinteresser, hvor bl.a. brevduerne spiller en ikke uvæsentlig rolle. At de befinder sig godt i hans dueslag, ses af, at de lynhurtigt vender tilbage, selv om de bliver sluppet løs langt nede i Tyskland. Musik har fyldt meget i Egon Djernæs' liv. En del år var han fritidsmusiker og spillede og underholdt ved private fester. I dag er han medlem af Tårs Spillemændene. I Tårs er han formand for TUI tennisafdeling og er med på onsdagsholdet, der sørger for orden og vedligeholdelse af stadion og klubhus. Pænt og ordentligt ser der ud på Ilbrovej 64, hvor Lis og Egon har boet siden 1968. Egon er en praktisk mand, som er i stand til at klare de fleste opgaver af håndværksmæssig karakter. Egon Djernæs har sine meningers mod, som han ikke lægger skjul på, og han fægter med åben pande for det, han finder ret og rimeligt. Fødselsdagen holdes under private former.