EMNER

70 år

DET ER HAM TIL VENSTRE

DET ER HAM TIL VENSTRE

¤Niels Graven, tidligere planteskoleejer, Vesteråvej 12, Serritslev, Brønderslev, fylder tirsdag 70 år. Han er fra Brønderslev og var sammen med broderen, Ole Graven, fjerde generation af indehavere af Gravens Planteskole i Brønderslev, som de afhændede i 2007, og i dag er der ikke længere planteskole. Efter at have aftjent sin værnepligt kom han i lære som gartner hos faderen, Jens Graven, der dengang drev planteskole i Vestergade i Brønderslev. Senere var Niels Graven på Salling Planteskole, der er landets største planteskole, og på den nu lukkede Hasle Planteskole ved Århus, der var Jyllands største detailplanteskole. Han var også et halvt år i Sydtyskland, inden han kom på Beder Gartnerskole. Senere vendte han hjem til faderens planteskole, hvortil Ole Graven kort forinden var kommet. I 1970 blev Ole og Niels Graven medejere af planteskolen, og i 1975 overtog de den, da Jens Graven trak sig ud. De oparbejdede med flid og dygtighed Gravens Planteskole til en velrenommeret forretning. Der var i mange år produktion på omkring 20 tønder land ved Tolstrupvej og på 20 tønder land ved Vesteråvej i Serritslev. Som dreng var Niels Graven stærkt engageret i spejderarbejdet hos de grønne spejdere i Brønderslev. Han har i en årrække været tilknyttet Sct. Georgs Gilderne i Brønderslev. Gennem fire år var Niels Graven i bestyrelsen for Dansk Planteskoleejer Forening, og han har i 11 år været i bestyrelsen for Planteskole-Ringen. Han har også i en årrække været aktiv i Rotary i Brønderslev.