Energiselskaber

70 år

¤Erling Andreasen, gårdejer, I/S Karstenskov, Nakkebjergvej 21, Hellum ved Jerslev, fylder i dag 70 år.

Erling Andreasen

Erling Andreasen

¤Erling Andreasen, gårdejer, I/S Karstenskov, Nakkebjergvej 21, Hellum ved Jerslev, fylder i dag 70 år. Han er fra Gaarestrup, og som ung kom han til landbruget. I 1970 overtog han gården Karstenskov i Hellum. I 1990'erne blev sønnen Peter Andreasen medejer af gården som et led i et generationsskifte. Den blev drevet med både svin og køer, men i dag er der kun køer. Erling Andreasen er - som han selv siger - bonde på fuld tid. Han står for kalve og kvier, mens Peter Andreasen tager sig af køerne. På bedriften har han været foregangsmand omkring nye produkter, idet han begyndte at avle hør. Han var formand for en hørgruppe, der udsprang af en agroindustriel konference i Brønderslev. Erling Andreasen var fra 1982 til 1990 medlem af Brønderslev Byråd, valgt for Venstre, og han var formand for forsyningsudvalget. I 1986 blev han formand for Brønderslev og Oplands Elforsynings repræsentantskab, og i 1996 blev han formand for BOE's bestyrelse. Han har aktivt medvirket til BOE's nye struktur. Han var foregangsmand også omkring fibernet, og han var drivkraften for dannelsen af Bredbånd Nord. Han talte også for dannelsen af Nordjysk Elhandel, der i dag er et betydende selskab på markedet. I fjor stoppede Erling Andreasen som formand for Nyfors efter en vellykket fusion mellem BOE og Han Herreds Elforsyning. Erling Andreasen er tilhænger af, at elsektoren forbliver på danske hænder. Han er en kendt mand inden for elsektoren, ikke mindst via Dansk Kraftværksselskab. Erling Andreasen har søndag åbent hus på Landboskolen, Danmarksgade 1 i Brønderslev, fra klokken 12.