EMNER

70 år

Viggo Gjødesen Mikkelsen, direktør, Jens Digets Vej 7 A, Skagen, fylder onsdag 70 år.

Viggo Mikkelsen

Viggo Mikkelsen

Siden 1983 har han være eneejer af E. Taabbel Fiskeeksport A/S i Skagen, som han har drevet frem til en moderne virksomhed med omfattende eksport og en fremsynet kvalitets- og miljøpolitik. Ledelsens bevidste holdning til de dele er da også flere gange hædret, således i 1992 af Børsens Nyhedsmagasin som dansk mester i vækst og for 10 år siden med EU's og Nordjyllands Amts Miljøpris. Viggo G. Mikkelsen blev oprindelig udlært i Bramminge og Omegns Brugsforening for senere at varetage disponentstillinger, bl.a. fra 1962 hos fiskeeksportør Erik Taabbel, Skagen, hvis kompagnon han blev i 1971. I 1980 overtog han direktørposten og blev et par år senere eneejer. Siden begyndelsen af 1980'erne har han tillige været direktør for V.G. Mikkelsen Fiskeeksport A/S og Mikkelsen & Bredgaard ApS. Ud over at sætte sit præg på Skagens erhvervsliv har Viggo Gjødesen Mikkelsen varetaget betydelige poster især inden for sin branche, men også på andre områder. Han har siddet i bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service siden 1987 og været formand i årene 1990-2002. Fra 1990 til 2005 har han siddet i bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening, har været i forretningsudvalget og i bestyrelsen for Funktionærpension og i Fonden Marinteknologisk Center Skagen Odde. Desuden har V.G. Mikkelsen været formand for Skagen Fiskeeksportørforening og blev i 1984 formand for Foreningen af Arbejdsgivere i Skagen og Omegn, har siddet i repræsentantskabet for PFA og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, sad i bestyrelsen for Notfiskernes Producentorganisation og Skagens Ny Isværk.