Skyum

70 år

Bent Christensen, fhv. forstander, Knakkergaardsvej 26, Skyum, Snedsted, fylder i dag 70 år.

Bent Christensen

Bent Christensen

Bent Christensen var fra 1980 til 2005 den ene halvdel af det første forstanderpar på landets første grundtvigske idrætsefterskole – Skyum Idrætsefterskole. Han er oprindeligt uddannet ved landbruget, men foreningsarbejdet fæstnede sig i hjertet op gennem ungdomsårene. Efter lærergerning på flere efterskoler søgte Bent Christensen og hustruen Bertha jobbet som forstander i Thy og fik det. Bent Christensen er ikke at finde på sofaen i sin pensionisttilværelse. Flittigt arbejdes der i provstiudvalg. Også kirkehøjskolen nyder godt af hans organisatoriske tæft. I dag er rollen som bedstefar også et vigtigt punkt i den livlige 70-åriges dagligdag.