70 år

Jørgen R. Nedergaard, overlærer, Højlundsvej 5, Østervrå, fylder i dag 70 år.

Jørgen Nedergaard er født i Tversted, men flyttede som barn med sin familie til gården Tamstrup Møllegård i Thorshøj. Her kom han i Thorshøj Skole, herefter Østervrå Realskole og senere Hjørring Gymnasium. Soldatertiden blev aftjent i København, hvor han blev inspireret til at blive lærer med uddannelse fra Hjørring Seminarium. I 1963 blev han ansat på Torslev Centralskole, hvor han virkede i mere end 40 år frem til 2007. Hovedsagelig med undervisning i fysik, matematik og historie. Egentlig er hans linjefag musik, og han blev fra starten og frem til sin afgang involveret i skolekomedien. Her har han instrueret, bidraget med adskillige tekster og ikke mindst musikstykker gennem årene. I 2003 blev han tildelt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv. Bøger og glæden ved at læse kom ind i hans liv på et tidligt tidspunkt. Det blev, og er stadig, en stor fornøjelse for ham. Den gang var det især historier om de store søhelte, der fangede hans interesse. Det gav ham ideen til at lave modelskibe. En hobby som han senest har udvirket i en tro kopi af et af Tordenskjolds Skibe. Han fik interesse for jazzmusik, og lærte sig selv at spille basun ved at læse sig til det, et studie, der også lærte ham musikforståelse. I mange år var han en institution i rollen som kapelmester for Østervrå Revyen. Han forstod mesterligt at skaffe de musikere, skrive den musik og noder til hver enkelt musiker, der var nødvendig. Jørgen Nedergaard fremstår som et meget tålmodigt menneske, selv siger han, at han er viljestærk. Pensionisttilværelsen er så rigeligt besat. Først og fremmest gælder tiden ofte de tre børn og svigerbørn samt indtil videre tre børnebørn og endnu en på vej. Bøger – gerne historiske, og gode kriminalfilm er højt på listen, men et helt nyetableret hobbyværksted bliver også flittigt benyttet. Det sker også, at skolen sender bud efter hans hjælp, senest med skolekomedien, og det er en stor glæde for ham, stadig at kunne bruges. Indenfor de sidste par år er tidligere tiders campingliv blevet genoptaget, og en ugentlig spilledag i Musikkorps Sæby bliver det også til. Fødselsdagen fejres med åbent hus i Østervrå Kulturhus lørdag 14. marts.