Hurup

70 år

Villy Møller Olesen

Villy Møller Olesen

Villy Møller Olesen, tidligere murer, handelsmand og musiker, Morsøvej 11, Hurup, fylder torsdag 70 år. Villy Møller Olesen har levet en spændende og anderledes tilværelse. Han er født i et murerhjem i Vestervig, og det var næsten forudbestemt at han selv skulle være murer. Det blev han også. Han kom i lære hos sin onkel Hans Olesen, Hurup. Allerede som 20-årig startede han som selvstændig murer i Hurup, men så slap han murerfaget og blev ansat hos Ford i Thisted, hvor han var halvandet år. Så fulgte en årrække, hvor han var kreaturhandler. I 1977 blev det til endnu et skift. I de følgende 23 år tog han ud og spillede til familiefester. På harmonika og på hammondorgel spillede han suppe-steg-is musik til private fester. Villy Møller Olesen blev gift med Kamma i 1962, og de har to sønner, der begge bor i Hurup-området. I 2000 gik han på pension, og han nyder sit otium sammen med Kamma i deres hus med fjordudsigt, når han ikke er optaget af at skille og samle mekaniske ting i sit lille værksted. Fødselsdagen fejres fredag på Møllekroen sammen med familie og venner. Villy Møller Olesen får dog lov til at nyde sin festmad i fred. Han skal ikke selv spille til festen. Det gør John fra Vorupør.