70 år

Gitte Rosendahl, Hvedevænget 31, Bjergby, Hjørring, fylder mandag 70 år. Gitte, som er døbt Birgit, er født og opvokset på Falster, og allerede som 14-årig kom hun ud at tjene som ung pige i huset. Som sådan arbejdede hun bl.a. i Gentofte og i Norge.

Gitte Rosendahl

Gitte Rosendahl

Først i 1960'erne efter et fem måneders ophold på Antvorskov Højskole i Slagelse uddannede hun sig som faglærer i kjolesyning fra seminariet i Nykøbing F. og fik arbejde som lærer på Lekkende Ungdomskostskole. Samme år blev hun gift med Bjarne, og de arbejdede på skolen i fire år. Herefter har familien boet i Rude, Sorø og Benløse og endte i 1981 i Bjergby. Hele sit aktive arbejdsliv har Gitte arbejdet med mennesker, og især de svagest stillede har haft hendes interesse. Hun tog en videregående uddannelse, som gjorde det muligt for hende at undervise i hensyntagende specialundervisning, og hun har arbejdet med psykisk handicappede i ungdoms- og aftenskoleregi i både Ringsted og Hjørring i mange år, og familien har haft to børn i familiepleje. Hun var med til at starte skolefritidsordningen ved Ulvkærskolen i Hirtshals, og hun var leder i syv år. En alvorlig høreskade med kraftig tinnitus til følge bevirkede desværre, at Gitte måtte forlade arbejdsmarkedet efter flere forgæves forsøg på at fortsætte, og hun fik tildelt førtidspension. I 1990 begyndte Gitte som frivillig i Røde Kors-butikken i Hjørring og blev snart valgt ind i bestyrelsen. Hjælpearbejde ligger hende meget på sinde, og i de seneste år har hun været butiksleder for butikken. Gitte arbejder med stort engagement, i det omfang helbredet tillader det, og hun blev meget glad for i foråret at modtage månedens buket som en anerkendelse af sin indsats i Røde Kors. Som barn lærte hun at spille klaver, hvilket hun stadig har stor glæde af, da musik og sang har hendes store interesse. I mange år har hun og hendes mand været medlem af Nordsøkoret i Hirtshals. Den nordjyske natur er hun glad for, og hun sætter stor pris på ture til stranden og i skoven. Det danske sprog har også hendes interesse, og udover at digte lejlighedssange til fester hos familie og venner nyder hun at sætte ord sammen i små digte. En del af disse er blevet samlet i små bøger, hvoraf der indtil nu er lavet tre. En fjerde er på vej. Familiens tre børn og fem børnebørn, som alle bor i nærheden, betyder meget for Gitte, og hun følger dem tæt og træder gerne hjælpende til, når der er behov for det.

Forsiden