70 år

Jørgen Christensen, tidligere forvaltningschef, Kantarelvej 18, Syvsten, Sæby, fylder mandag 70 år.

Jørgen Christensen forlod Hjørring Seminarium med lærereksamen i 1964. Efter to års soldatertjeneste startede han som lærer på Munkebakkeskolen i Frederikshavn. I 1967 blev han gift med Margit, og de flyttede i nybygget hus i musikkvarteret i Frederikshavn. Han havde en række gode år på Munkebakkeskolen, hvor han i flere år havde jobs som skolevejleder, skemalægger og lærerrådsformand. I 1983 blev han ansat som skoleinspektør på Volstrup Skole i daværende Sæby Kommune, og sammen med sin kone og sine to døtre, Sanne og Mette, flyttede han i 1984 til Syvsten, hvor han og Margit stadig bor. Syv gode år på Volstrup Skole blev afbrudt i 1990, da han blev konstitueret som skoledirektør i Sæby Kommune. Ved sammenlægningen af kultur- og socialforvaltningen kort tid efter blev han ansat som afsnitschef for området Børn og Unge. I 1998 blev Jørgen Christensen ansat som forvaltningschef i Sæby Kommune for Børne- og Kulturforvaltningen, der dengang bestod af dagplejen, børnehaver, skoler, ungdomsskolen samt kultur- og fritidsområdet med over 600 ansatte. I 2002 afsluttede Jørgen Christensen et langt arbejdsliv, der var koncentreret om at give børn og unge gode vækstmuligheder. Hans opmærksomhed var især rettet mod de svage grupper. Jørgen Christensen fejrer sin fødselsdag sammen med hustruen Margit, de to døtre, svigersønner og barnebarn.