EMNER

70 år

Ejvind Vinther, Søndergade 59, Frøstrup, fylder torsdag 70 år. Han har boet på egnen i 63 år. Han er født på Lynge, hvor forældrene havde et landbrug. Faderen døde, da Ejvind Vinther var 13 år, og han hjalp herefter moderen med landbruget. Efter konfirmationen tjente han bl. a. på Bakgården i Fjerritslev. Værnepligten aftjente han ved Flyvevåbnet i Aalborg og var derefter på Rønde Højskole. I 1959 giftede han sig med Nilda Jeppesen fra Selbjerggård. Efter tre år overtog de gården efter Nildas forældre. I de følgende år byggede de nyt stuehus og nye stalde, og marken blev drænet. I 1984 satte de køerne ud og svin ind. Ejvind Vinther påtog sig mange tillidshverv. En tid var han formand for Tømmerby Venstre. Han var i bestyrelsen for Tømmerby-Lild Foderstofforening, da den kom med i DLG. Han var i to perioder i bestyrelsen for Thisted Andelssvineslagteri. Fra 1979 til 1984 var han formand for Han Herreds Landboforening, hvor han med interesse gjorde et stort arbejde. På grund af sygdom solgte de Selbjerggård i 1994 og købte deres nuværende hus. Ejvind Vinther var med til at starte Minilandsbyen i Frøstrup. Han er formand for Landbrugets Seniorklub og for Lokalhistorisk Forening for Frøstrup og Omegn. Han fremstiller desuden fine låger af jern, til bl.a. haver. Nilda og Ejvind Vinther har børnene Conni i Tømmerby og Torben og Birget i Frøstrup samt svigerbørn og otte børnebørn.