Løkken

70 år

¤Arne Søndergaard Jensen, Egevej 8, Løkken, fylder fredag 70 år.