Aalborg

70 år

Peter Sawman, tidligere regionchef, Bundgårdsvej 83, Aalborg, fylder søndag 70 år.

Peter Sawman

Peter Sawman

Peter Sawman er opvokset i Aalborg og uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han har arbejdet på arkitekttegnestuer i Aalborg og i København samt bistået med planlægning og registrering for Nordjyllands Amtskommune. Han har været sagsbehandler og tillidsmand på Stadsarkitektens kontor i Aalborg Kommune i otte år. I 25 år var han regionchef i Byfornyelse Danmark med kontakt til alle kommuner i Nordjyllands Amt med tilbud om rådgivning og bistand til planlægning, økonomistyring og gennemførelse af byfornyelsesplaner samt bistand til private bygherrers bygningsrenoveringer med byfornyelsesstøtte. Peter Sawman er i dag i bestyrelsen for Hasseris Boligselskab og Aalborg Kunstpavillon. Han er gift med Malle Sawman, og de har to voksne børn, der har egne børnefamilier.