70 år

Peter Sawman, tidligere regionchef, Bundgårdsvej 83, Aalborg, fylder søndag 70 år.

Peter Sawman
Aalborg 1. oktober 2011 06:00

Peter Sawman er opvokset i Aalborg og uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han har arbejdet på arkitekttegnestuer i Aalborg og i København samt bistået med planlægning og registrering for Nordjyllands Amtskommune. Han har været sagsbehandler og tillidsmand på Stadsarkitektens kontor i Aalborg Kommune i otte år. I 25 år var han regionchef i Byfornyelse Danmark med kontakt til alle kommuner i Nordjyllands Amt med tilbud om rådgivning og bistand til planlægning, økonomistyring og gennemførelse af byfornyelsesplaner samt bistand til private bygherrers bygningsrenoveringer med byfornyelsesstøtte. Peter Sawman er i dag i bestyrelsen for Hasseris Boligselskab og Aalborg Kunstpavillon. Han er gift med Malle Sawman, og de har to voksne børn, der har egne børnefamilier.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...