70 år

Jørn Dyerberg

Jørn Dyerberg

Jørn Dyerberg, Professor, overlæge, dr.med., Lille Fredensvej, Charlottenlund, fylder søndag 70 år. Jørn Dyerberg er født i Randers. Efter afsluttet studentereksamen fra Randers gennemførte han sin lægevidenskabelige uddannelse på Aarhus Universitet, hvor han blev færdig i 1964. Han havde efterfølgende det meste af sit arbejde på Aalborg Amtssygehus og Kommunehospital, hvor han var overlæge på Klinisk Kemisk Afdeling Aalborg Sygehus fra 1974-89. Han havde sit videnskabelige hovedvirke indenfor fiskeolie, hvor han sammen med afdøde HO Bang i Aalborg startede forskningen i de såkaldte omega-3 flerumættede fedtsyrer, hvilket har medført en verdensomspændende interesse for dette. Jørn Dyerberg havde i Aalborg flere tillidshverv og var blandt andet formand for overlægerådet ved Aalborg Sygehus. I 1989 blev han hentet til København som overlæge ved det daværende Medicinsk Laboratorium. Jørn Dyerberg var i flere år medicinsk direktør på Nova Medical Medi-Lab eller Capio Diagnostik. Han var fra 1998-2001 medlem af Ernæringsrådet og medforfatter til flere af Ernæringsrådets rapporter, heriblandt to om kostens indhold af industrielt fremstillede såkaldte transfedtsyrer og deres uheldige virkning på vort helbred. Jørn Dyerberg var fra 2001-2003 professor i human ernæring ved Forskningsinstitut for Human Ernæring på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole. De senere år har arbejdet sammen med professorerne Steen Stender og Arne Astrup været specielt rettet mod de skadelige trans fedtsyrer. Jørn Dyerberg blev i 1993 udnævnt som æresdoktor ved Universitetet i Tromsø. Han har desuden modtaget flere hæderspriser: i 1971 Aalborg Diskontobanks Jubilæumsfonds Hæderspris; i 1981 Poul Astrups Førstepris; i 1987 ærespris fra Generalkonsul Ernst carlsens Fond; 1989 Hartmann-Prisen; 1994 Aalborg-Fondens Hæderspris; 2002 Capio Medical Award og i 2004 Scientific Lifetime Achievement Award.