Aalborg

70 år

Bruno Møller Nielsen, Danebovej 10, Østervrå, fylder torsdag 70 år. Bruno Møller Nielsen er født og opvokset på gården Skovshoved ved Voerså. Efter endt skolegang fik han beskæftigelse ved landbruget indtil 1969, hvor han blev murerarbejdsmand. Senere fik han beskæftigelse hos anlægsgartneriet K. Hansen, Frederikshavn, og derefter hos entreprenørfirmaet Enggård, Aalborg. Tiden på arbejdsmarkedet sluttede med ansættelse hos grovvareselskabet Hedegaard, indtil han som 60-årig gik på efterløn. I 1959 blev Bruno Møller Nielsen gift med Ebba, og familien kom efterhånden til også at omfatte to drenge og fire piger, der efterfølgende har bidraget med en stor flok børnebørn. Bruno Møller Nielsen har gennem alle årene været politisk aktiv og var i mere end 25 år formand for den lokale afdeling af Socialdemokratiet. De senere år har han valgt at lade yngre kræfter komme til, men følger stadig aktivt med på sidelinjen, ligesom han også stadig følger den politiske udvikling tæt i alle medier og gerne giver sin mening til kende. I en længere periode sad han også i ØVI¿s Venners bestyrelse, hvor han var særdeles aktiv med at skaffe gode oplevelser og økonomiske midler til det lokale idrætsliv. I mange år drog Bruno Møller Nielsen sammen med sin kone og gode naboer på ture rundt i Europa. Han tager stadig del i lokale aktiviteter og kommer gerne bl.a. i pensionistforeningen, hvor han er fast opråber til bankospil. Bedstefar stiller også gerne op, når børn og børnebørn har brug for hjælp, enten det gælder håndværksmæssige opgaver eller andet. Han nyder at få en god diskussion, og han sætter sig altid grundigt ind i tingene. Sport har han aldrig dyrket aktivt, men gerne fulgt på tv-skærmen. Lokalt er det blevet til deltagelse i bl.a. cykelaftener og seniordans. Dog har han nu kastet sig over petanque, som han lægger stort engagement i både på træningsbanen og til turneringer, og han ser også gerne sig selv øverst på sejrsskamlen. Dagen markeres senere med en fest, men Bruno Møller Nielsen træffes hjemme torsdag på Danebovej.