Arden

70 år

¤ Kjeld Roelsgaard, gårdejer, Roelsgaard, Gl. Aalborgvej 46, Bjerget, Frøstrup, fylder mandag 70 år. Som tredje generation i lige linje på fædrenes side er Kjeld Roelsgaard født på Roelsgaard, der kan føres tilbage til 1400-tallet. Foruden at hjælpe til derhjemme var Kjeld Roelsgaard på Nørre Nissum Efterskole i 1953-54. Senere tjente han ved et landbrug på Thyholm. Værnepligten blev aftjent i 1958-59 ved Prinsens Livregiment i Viborg. Efter at have været på Haslev Landbrugsskole overtog han i 1972 Roelsgaard efter forældrene Grethe og Niels Roelsgaard, der byggede aftægtsbolig ved gården. I 1972 giftede Kjeld Roelsgaard sig med Gudrun Sørensen fra Veggerby i Himmerland. Samme år byggede parret nyt stuehus efter det gamle, der var 300 år. Parret har ved fælles hjælp dygtigt drevet gården med kvæg. En ny stald blev bygget i 1977, året efter gyllebeholder og sidst i 1980'erne en stor silo. Køerne blev sat ud i 1999, og jorden blev lejet ud. Udover landbruget tog Kjeld Roelsgaard sig tid til flere tillidshverv. Han har siddet i bestyrelsen for det daværende mejeri Kaphøj, været i bestyrelsen for DLGs ledelse og i flere perioder været medlem af Lild Menighedsråd. To sønner er vokset op på Roelsgaard, men de har ikke valgt landbruget som deres uddannelse. Jeppe er gift og bor i Arden og Jakob i København. Der er to svigerdøtre, og familien er forøget med et barnebarn. Gudrun og Kjeld Roelsgaard nyder samværet med familie, naboer og venner.