Hobro

70 år

Kurt Tolborg, Kjemtrupvej 33, Mejlby ved Nørager, fylder søndag 70 år.

Kurt Tolborg har hele sit liv boet på fødegården "Mejlbygård", hvor han indtil 1991 sammen med sin hustru, Margit, havde kvægbrug og planteavl, herefter gik interessen mere over til grøntsager og blomster, hvor sidstnævnte i form af blomsterbutik blev en realitet i 1972. Kurt Tolborg har altid deltaget i det praktiske arbejde i og omkring blomsterbutikken samtidig med den forsatte drift af planteavl. Han har sideløbende interesseret sig for den landbrugsfaglige del af bestyrelsesarbejde og var formand for den nu nedlagte DLG i Mejlby og bestyrelsesmedlem i Hobro landboforening. Sidstnævnte har han haft vanskeligt ved at give slip på, og han sidder forsat i landboforeningens dyrskueudvalg, hvor han hvert år ser frem til aktiv deltagelse i afviklingen af dyrskue i Hobro. Kurt Tolborg var i en årrække også medlem af repræsentantskabet i Andelskassen samt likvidationsudvalget, der stod for Brugsens afvikling for to år siden samt salget af landsbrugsjorden til sønnen Lars. Som pensionist nyder han sit otium på sin helt egen måde. Han har således erhvervet sig den gamle foderstofforretning i Mejlby og lavet et lagerhotel der. Senest er den gamle brugs i Mejlby blevet købt i samarbejde med naboen Henning Elkjær, hvor de to bruger en stor del af deres tid på renovering og modernisering af lejligheder på 1. salen. Kurt Tolborg er meget hjælpsom, og ikke mindst hans børn nyder godt af hjælp til ombygning. En god håndboldkamp i fjernsynet giver også god afslapning, Sidst i 1970 og først i 80'erne deltog Mejlby med et Oldboys hold i DGI turnering, og holdet blev Dansk Mester tre gange, og her var Kurt Tolborg med på holdet, det var et hold der havde et godt kammeratskab, nu er håndboldholdet kommet med i Mejlby/Haverslev KFUM.