Hvalpsund

70 år

¤Henning Kaldahl Poulsen, Hesselvej 58, Skovbakker, Hvalpsund, fylder torsdag 70 år. Han kom til Skovbakker som toårig med sine forældre. Efter skoletiden og arbejde ved landbruget kom han ind som soldat og aftjente sin værnepligt i Jonstruplejren på Sjælland. Da han var færdig som soldat, vendte han tilbage til Skovbakker og passede sine forældres landbrug. Han gik samtidig ud som daglejer på gårdene i omegnen. Han købte senere en fiskerbåd, da fiskeri var hans store hobby. Han etablerede også en mink- og rævefarm, som han havde i mange år. Midt i 1980'erne mødte han Jytte, som boede i København, og hun flyttede til Skovbakker. De nyder forsat den pragtfulde natur tæt ved både de fredede områder på Lovns halvøen og Limfjorden, som ligger lige uden for deres dør. Henning Poulsen er en aktiv medhjælp i møbelafdelingen i Hvalpsund genbrugsforretning, hvor han altid er parat til at give en hjælpende hånd med. Fødselsdagen fejres på Motel Marina i Hvalpsund.