70 dystede på Sæby Golfklubs baner

SÆBY:Sæby Golfklub har afviklet afslutningsmatch. Matchen, der havde 70 deltagere, blev spillet en scottish twosome, hvilket er en parmatch. Vejret var meget regnfuldt og banerne dyngvåde, så matchudvalget blev enige med greenkeeperen om at lave en alternativ bane, hvor også par 3-banen var i spil. Efter matchen var der spisning og præmieoverrækkelse i Café Stalden. Arrangementet sluttede med dans. Resultatet af matchen: A-rækken: 1. Rasmus/Per Åke Poulsen 47 point. 2. Ulla Skov/Jørn Sivertsen 46 point. 3. Jesper Ramlov/Peter C. Jensen 42 point. 4. Hanne/Thorkild Jørgensen 41 point. B-rækken: Birthe Larsen/Per Lind 44 point. 2. Allan Kristiansen/H.Schaltz 41 point. 3. Jytte Ross/Jan Skakkebæk 41 point. 4. Myrna/Oluf Fischer 40 point. C-rækken: Tove/Poul E. Kristensen 39 point. 2. Ole Pape/Carsten Ross 38 point. 3. Hanne Østergaard/Ove Munck 37 point. 4. Lisbeth/Svend E. Andersen 37 point.