EMNER

70 milliarder skal gøre banker stabile

Pengeinstitutter skal sikres mod økonomiske chok

KØBENHAVN:Den internationale finansielle krise får nu Nationalbanken til at anbefale en midlertidig hjælpeordning for sunde danske banker. En kapitaltilførsel på cirka 70 milliarder kroner til banksektoren vil sikre, at de finansielle institutioner vil kunne modstå kraftige økonomiske chok. Sådan lyder vurderingen fra Nationalbanken i en ny rapport om den finansielle stabilitet i 2. halvår 2008. - Vore stresstest viser, at mange danske banker vil få problemer, hvis de fremadrettet bliver udsat for hårde økonomiske chok. Det er på den baggrund Nationalbankens opfattelse, at det er fornuftigt, at vi i Danmark gennemfører en midlertidig ordning, hvor der som supplement til den kapital, der kan rejses på det private marked, kan ske en kapitaltilførsel til sunde danske pengeinstitutter på vilkår, der er så tæt på de markedsmæssige som muligt. Det er på linje med udviklingen i mange andre lande, og det vil kunne medvirke til at afværge et yderligere negativt skub til økonomien, siger nationalbankdirektør Nils Bernstein. Indtjeningsgrundlag presses De forværrede økonomiske forhold for bankerne har afspejlet sig i drastisk faldende kurser på danske og nordiske bankaktier, og det indikerer ifølge Nationalbanken, at markedet forventer flere nedskrivninger og tab de kommende år, og at indtjeningsgrundlaget generelt kommer under pres. Nationalbankens opgørelse viser, at bankerne herhjemme i gennemsnit har udlånt deres egenkapital knap ni gange mod et historisk gennemsnit de seneste 30 år på knap syv gange, og det kan ifølge Nationalbanken alt andet lige indikere et behov for balancetilpasning. Det påpeges i rapporten, at bankernes udlånsvækst fortsat er høj, men aftagende, hvilket især skyldes en markant afdæmpning i de mellemstore bankers udlånsvækst. Således har banker med høje indlånsunderskud reduceret udlånsvæksten relativt meget, og det afspejler ifølge Nationalbanken formentlig problemer med at finansiere indlånsunderskuddet. Det konstateres endvidere, at udlånsvæksten fortsat overstiger indlånsvæksten, og dermed er indlånsunderskuddet stigende. De faldende boligpriser og aktiekurser, som reducerer husholdningernes og virksomhedernes formue, kan give bankerne et incitament til at holde igen med udlånene. - Der eksisterer således en risiko for, at der opstår en kreditklemme med betydelige makroøkonomiske konsekvenser til følge, påpeger Nationalbanken./ritzau/