700.000 for luftsteg og vindfrikadeller

Mariagerfjord betaler nu næsten lige så meget i erstatning til leverandøren som for de portioner, der faktisk bliver leveret.

Tommy Bundgaard Skjødt fra Mariager Dinér Transportable har tidligere udtalt, at han meget hellere ville have kunderne end kompensationen, men at det er umuligt, så længe kommunen fastholder, at den kun vil levere nedkølet mad til pensionisterne.Foto

Tommy Bundgaard Skjødt fra Mariager Dinér Transportable har tidligere udtalt, at han meget hellere ville have kunderne end kompensationen, men at det er umuligt, så længe kommunen fastholder, at den kun vil levere nedkølet mad til pensionisterne.Foto

Mariagerfjord Kommune betaler nu 700.000 kroner om året i kompensation til leverandøren af maden til hjemmeboende pensionister, fordi ordningen bruges af langt færre end ventet. P.t. er 90 borgere tilknyttet mad ordningen. Men ikke alle ønsker mad leveret hver dag, og i praksis bringer leverandøren, Mariager Dinér Transportable, i gennemsnit dagligt 72 hovedretter og 25 biretter ud til pensionisterne. Efter den aftalte stykpris koster det som udgangspunkt cirka 931.000 kroner om året, men da kommunen har garanteret en minimumsleverance på 164 hovedretter og 111 biretter dagligt, udløser det en ekstrabetaling på cirka 700.000 kroner. Nu vender de ikke tilbage Sundheds- og omsorgs- udvalget har netop fået forelagt de sørgelige kendsgerninger, men udvalgs- formand Poul Bergmann (S) afviser, at der er begået fejl. - Vi vil ikke klandre forvaltningen, at de lavede den kontrakt, for det var umuligt at forudse, at så mange ville falde fra. Da vi i sin tid gik over til kølemad i den gamle Hadsund Kommune, oplevede vi også et chokerende frafald, men dengang vendte pensionisterne gradvist tilbage. Det gør de ikke her, konstaterer han. P.t. er en arbejdsgruppe i gang med at kulegrave hele det kommunale madtilbud til hjemmeboende og til beboerne på plejecentrene.