700 kilo skidt per husstand

En dansk husstand skaber i snit 700 kilo dagrenovation om året. Godt 400.000 husstande eller hver sjette danske hjem komposterer i større eller mindre omfang sit grønne køkkenaffald. I snit putter de 50 kilo affald om året i komposttønden. Ved afbrænding af køkkenaffald på affaldsværker udnyttes kun brændværdien. Ved hjemmekompostering udnyttes næringsværdien i det organiske køkkenaffald, idet kompostmulden kan bruges som gødning i haven. Køkkenaffald, både det grønne og det andet madaffald som kødrester og mælkeprodukter, kan også indsamles og bruges i biogasanlæg. Så får man energi i form af biogas, og affaldets gødningningsværdi kan stadig udnyttes. Men der er rejst tvivl om den samfundsøkonomiske fordel ved biogasanlæg, fordi der bruges penge og energi på at indsamle køkkenaffaldet.