700 medarbejdere skal finde fælles fodslaw

- Jeg kan godt forstå, at de enkelte medarbejdere ind imellem føler, at de kunne bruge tiden bedre end på at køre mellem Hjørring, Sindal, Hirtshals og Vrå. Der er nogen, som kører meget.

Da borg­mes­tre­ne fra hen­holds­vis Sin­dal, Hjør­ring, Hirts­hals og Løk­ken-Vrå kom­mu­ner un­der­skrev de­res æg­te­skab på råd­hu­set i Vrå, blev det sam­ti­dig start­skud­det til en kæm­pe­mæs­sig ad­mi­ni­stra­tiv op­ga­ve, som end­nu ikke er slut. Ar­kiv­fo­to: Martin Dam­gård
EMNER 28. december 2007 10:25

Men set i helikopterperspektiv har der været tilstrækkeligt med ressourcer i 2007. Folk ville have haft lige så travlt, hvis hele administrationen havde været samlet i Hjørring - for så ville vi have haft færre ressourcer. Man kan ikke umiddelbart konkludere, at køretiden kunne være brugt på sagsbehandling. Det siger Jesper Christensen, der er kommunaldirektør i Hjørring Kommune. Geografisk spredning Da fire kommuner skulle forenes i den nye Hjørring Kommune, var det et større politisk puslespil, der skulle samles. For skulle der nu ikke længere være kommunal administration på de gamle rådhuse i Sindal, Hirtshals og Vrå, spurgte borgerne og politikerne sig selv. Og jo, det skulle der, blev man enige om. Resultatet, som nu har fungeret et år, blev, at Teknisk Forvaltning med 100 medarbejdere blev placeret i Hirtshals. Økonomiområdet med 50 ansatte blev placeret i Sindal. Sundhed, ældre og handicapområdet med 100 ansatte kom til Vrå. I Hjørring blev 175 ansatte placeret på det nye jobcenter, mens resten, godt 275 ansatte, i dag arbejder på enten Gasværksbakken eller Codanhus. Strukturen betyder, at Hjørring Kommune har administration af seks lokaliteter med bygningsdrift, IT-netværk og kantiner. Strukturen betyder også, at nogle medarbejdere må køre til en anden by, når der holdes møder - med alt hvad det indebærer af kørepenge, køretid, parkering og forskellige arbejdspladskulturer. lars.hoej@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...