704 måtte betale mere til skattefar

SÆBY:438 lønmodtagere og hovedaktionærer i Sæby fik sidste år deres skattepligtige indtægt forhøjet med tilsammen godt otte mio. kr. Samtidig kunne 206 andre glæde sig over nedsættelser på samlet godt tre mio. kr. Det fortæller skattevæsenets beretning for ligningsåret 2003-04. Selvom betydeligt færre erhvervsdrivende - nemlig 276 mod de nævnte 438 lønmodtagere og hovedaktionærer - blev "fanget", da deres selvangivelser blev set efter i sømmene, måtte de affinde sig med at få deres skattepligtige indkomst forhøjet med betydeligt større beløb. nemlig med tilsammen tæt ved 12 mio. kr. Til gengæld kunne 91 erhvervsdrivende samtidig glæde sig over, at kontrollen førte til, at de fik nedsættelser på samlet ca. 2,8 mil. kr. De nævnte betal betyder, at skattevæsenets kontrol for 704 førte til samlede forhøjelser af skattepligtige indtægter på 19,9 mio. kr. og nedsættelser på 5,8 mio. kr. - samlet ændringer på godt 25,7 mio. kr. Beretningen fortæller i øvrigt, at 21 procent af skattevæsenets samlede ressourcer blev brugt til borgerbetjening, 55 procent til kontrol og de sidste 24 procent til administration og uddannelse m.m.