Boligselskaber

72 lejligheder bliver til støv og murbrokker

Boligoverskud reduceres, og samtidig bliver der mulighed for at skabe bedre udemiljø

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hån­bæk er en stor byg­ge­plads. I en pe­rio­de bli­ver om­rå­det om­kring de to blok­ke, som skal ri­ves ned, helt spær­ret af. Foto: Pe­ter Bro­en

FREDERIKSHAVN:To treetages boligblokke forsvinder i løbet af december fra boligforeningsafdelingen Hånbæk. 72 lejligheder opført for blot 35 år siden bliver forvandlet til murbrokker og støv for at skabe bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af lejeboliger i Frederikshavn. Byen har gennem de seneste fem-skes år haft masser af ledige lejligheder. Fjernelsen af de to centralt beliggende blokke giver boligforeningen mulighed for at skabe store grønne områder centralt i Hånbæk og dermed gøre afdelingen til et sted, som folk gerne vil flytte til i stedet for en gennemgangslejr, mange helst vil flytte væk fra. Men det skal være skidt, før det bliver godt, og der vil blive støj- og støvgener i Hånbæk i december, mens der bliver arbejdet med maskiner til nedbrydning og knusning af murbrokker, siger næstformand i boligforeningen, Bjarne Walentin Christensen. Spærres af Beboernes nattesøvn bliver dog ikke spoleret. For boligforeningen har aftalt med entreprenøren, at arbejdet kun kommer til at foregå inden for normalt arbejdstid. Hele området bliver hegnet ind og hermetisk afspærret, mens arbejdet står på. For at reducere generne har boligforeningen fået tilladelse at etablere en midlertidig udkørsel til Hånbækvej, så bygningsaffaldet kan køres væk den vej. Der spærres for nord-syd trafik på gåben og cykel gennem området, mens arbejdet foregår - bortset fra en passage ved Hånbækcentret. Samtidig med nedrivningen af de to blokke renoverer boligforeningen to andre blokke med tilsammen 48 lejligheder. I mens er beboerne genhuset. Nogle i ledige lejligheder i Hånbæk og andre i boligforeningens afdelinger andre steder i byen. Forretningsfører Leif Poulsen oplyser, at der pt. er 63 ledige lejligheder i Hånbæk - foruden de 72 nedrivningsdømte. Især store treværelses står tomme. Til gengæld ser det ud til, at renoveringen har den effekt, som boligforeningen har sat næsen op efter. For interessen for at få en af de renoverede lejligheder stor. - En stor del af de lejligheder, som er under renovering, er reelt lejet ud enten til de hidtidige beboere eller eksterne ansøgere, siger Leif Poulsen. Den første af de to blokke, som nu er under renovering, bliver klar til indflytning 1. marts, og her er alle 24 lejligheder udlejet. Også støtte til 2. etape Når første etape af renoveringen i Hånbæk er færdig i efteråret, håber boligforeningen at kunne fortsætte med anden og sidste etape - blokkene ved Højrupsvej - straks efter. - Hånbæk er placeret i toppen på Landsbyggefondens hovedliste til huslejestøtte, oplyser Leif Poulsen. Dermed er afdelingen sikret et driftstilskud på 118 kr. pr. kvadratmeter årligt til at nedbringe huslejen efter renovering. - Der skal gennemføres ny licitation for anden etape, siger næstformand Bjarne Walentin Christensen, men alt andet lige vil det være praktisk og nok også billigere at gå direkte fra fase et til fase to. Lige nu arbejder boligforening og teknikerne med en revideret helhedsplan, som Leif Poulsen håber kan danne grundlag for et endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden 1. juli næste år.