72 søger om fondsmidler

EMNER 4. september 2002 08:00

FJERRITSLEV: Der er stor interesse for at få del i de fondsmidler, som Egnsbank Han Herreds Fond uddeler i dette efterår. Da ansøgningsfristen udløb mandag, var der indkommet 72 ansøgninger, og dermed lå der nogle timers arbejde i at gennemgå ansøgningerne. De 72 ansøgere er fra hele bankens dækningsområde, hvilket vil sige Fjerritslev og Brovst kommuner samt Gjøl, Aggersund og Hannæs. Det er primært foreningslivet, men også institutioner og enkelte erhvervsdrivende har sendt en ansøgning. Der er vide rammer, idet der både kan søges om penge til kulturelle aktiviteter, sports- og idrætstiltag og erhvervsmæssig udvikling. Denne gang søges der for eksempel om renovering af klub- og forsamlingslokaler, etablering af legepladser og fællesarealer, sociale aktiviteter især for unge og kulturelle arrangementer for børn og voksne. Nogle har brug for nye musikinstrumenter, mens andre har brug for sportsudstyr, digitale kameraer og så videre. Uddelingen finder sted ved et arrangement i Egnsbank Han Herreds mødelokaler i Fjerritslev i første halvdel af oktober. I øvrigt er der en ny ansøgningsrunde til marts 2003. Egnsbank Han Herreds Fond er stiftet i 1992 ved fusionen mellem Han Herreders Sparekasse og Fjerritslev Bank. Uddelingen af fondsmidler begyndte i foråret 2001, og der er i løbet af de første tre gange uddelt 903.300 kr. til 91 forskellige formål. Formand for fondsbestyrelsen er gårdejer Valdemar Møller, Aagaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...