Lokalpolitik

72 sommerhusgrunde til salg

Efter mere end 2 års forberedelse er de nye udstykninger i sommerhusområdet i Trend endelig en realitet og klar til salg.

Det er nu muligt at udstykke 151 grunde fordelt på 69 grunde i Trend syd og 82 i Trend nord. I første omgang har udstykkerne Dorte & Erik Nielsen og Inge & Kristian Haldrup valgt at udstykke henholdsvis 33 grunde i Trend Syd og 39 grunde i Trend Nord. Ifølge udstykkerne har det været et langt og sejt træk at komme så langt. Lokalplaner, spildevandsplanstillæg, museumsundersøgelser og et hav af møder er gået forud. Men nu er udstykningerne klar. I forbindelse med udstykningerne vil der blive lagt vægt på at alle faciliteter er fuldt udbyggede fra starten, bl.a. med vejanlæg, fibernet-tilslutning, tilslutning til Trend Vandværk osv.. Til at sørge for kloakarbejdet har de hyret M. Nielsen og Søn. Arbejdet er i fuld gang i Trend Syd. Til at stå for salget af grundene har Erik Nielsen og Kristian Haldrup hyret tre lokale mæglerfirmaer. De 3 firmaer er: Mægleren Overlade, Trend Mægleren, samt De Aktive Mæglere fra Farsø. Der er i alt i forvejen 930 grunde i Trend, hvoraf cirka 900 er bebygget.