720 sundbynitter uden læge

Niels Hvass Hansen er gået på pension, og det er ikke lykkedes ham at sælge sin praksis.

720 patienter står i dag uden fast læge efter at Niels Hvass Hansen fra Nørresundby som bebudet er gået på pension. Det er ikke lykkedes ham at afhænde forretningen. Ifølge Region Nordjyllands sundhedsdirektør Jens Winther Jensen havde lægernes praksisudvalg ellers lovet at sikre patienterne adgang til læge fra 1. september. Men det er ikke lykkedes. 11 læger i Aalborg og Nørresundby har i øjeblikket åben for tilgang af nye patienter. Men det er ikke nok til at dække behovet. Indtil der findes en permanent løsning, er de 720 lægeløse patienter i Nørresundby henvist til at opsøge en af områdets øvrige læger eller lægevagten, hvis de pludselige bliver syge.